Oamenii îngheață în locuințe, deși sistemul de încălzire ne costă din ce în ce mai mult.

Subvenția de la RADET este indirect plătită de fiecare dintre noi — adică plătim pierderile cauzate de ineficiența sistemului.

În 2018, subvenția pentru RADET a fost de 879 milioane lei. În ultimii 5 ani, Primăria Capitalei a dat pe subvenții circa 3,6 miliarde lei, suma crescând de la an la an.

Subvenția însă nu rezolvă problema RADET, doar acoperă pierderile din sistem.

Oamenii îngheață în locuințe, deși sistemul de încălzire ne costă din ce în ce mai mult.

Subvenția de la RADET este indirect plătită de fiecare dintre noi — adică plătim pierderile cauzate de ineficiența sistemului.

În 2018, subvenția pentru RADET a fost de 879 milioane lei. În ultimii 5 ani, Primăria Capitalei a dat pe subvenții circa 3,6 miliarde lei, suma crescând de la an la an.

Subvenția însă nu rezolvă problema RADET, doar acoperă pierderile din sistem.

O parte din echipa cu care lucrez pe acest subiect:

Sistemul centralizat de încălzire din București este al cincilea cel mai mare din lume și este, totodată, falimentar. Conductele de transport și distribuție sunt vechi, pierderile de apă fierbinte au crescut în ritm accelerat de la un an la altul.

Peste 80% din conductele de distribuție sunt mai vechi de 30 de ani și furnizează servicii pe măsură.

1

Clarificarea situației

În domeniul termoficării din București s-au acumulat multiple probleme de-a lungul timpului: legale, finaciare, de management defectuos, incompetența, indiferența și iresponsabilitatea factorilor politici/de decizie, roluri și responsabilități suprapuse, probleme de reglementare, și nerealizarea investițiilor în infrastructură. În primele 100 de zile de mandat vom clarifica rolul și responsabilitățile fiecărei instituții din sistem, în mod direct în cazul Termoenergetica, și prin colaborare cu autoritățile competente în cazul celorlalte instituții (ex. Elcen).

Primăria va susține Termoenergetica în demersul de a efectua o analiză tehnică reală pentru identificarea și monitorizarea permanentă a punctelor slabe din rețeaua de termoficare, cu risc maxim de avarie în 2020 și 2021.  Vom pregăti apoi un plan de intervenții și vom dezvolta un stoc de urgență cu materiale și echipe zonale de intervenție, care să funcționeze în regim de permanență.

2

Folosirea fondurilor europene și a unei game extinse de surse de finanțare pentru investiții

Asigurarea accesului tuturor bucureștenilor la apă caldă și căldură de calitate printr-un sistem eficient, accesibil și prietenos cu mediul înconjurător reprezintă un obiectiv prioritar pentru capitală. Va necesita, însă, un efort și investiții uriașe (estimate la cca. 3.8 miliarde de euro), coordonare cu mulți parteneri din administrația publică și mediul privat.

În primele 100 de zile, vom elabora planul pentru valorificarea fondurilor europene în viitorul cadru financiar (2021-2027)(1) și a celor naționale nerambursabile dedicate termoficării centralizate.

Vom optimiza serviciul și costurile, cu scopul de a atrage cât mai mulți locuitori înapoi în rețeaua centralizată, dar și pentru a racorda noi consumatori. Vom asigura o colaborare profesionistă între toți actorii implicați (municipiu, ministere, investitori privați) și valorificarea expertizei internaționale oferite de către Banca Mondială, BEI, BERD, și CE.

Pentru ca bugetul local să nu fie sub presiune în ceea ce privește  eficientizarea energetică a clădirilor publice, vom încuraja contractele tip ESCO (Energy Savings Contracts) sau ESPC (Energy Savings Performance Contracts) pentru clădirile publice, utilizând fonduri europene și private.

Contractul va fi încheiat/semnat  cu o firma privată, în urma unei licitații, pe durată medie sau lungă, firma va efectua investițiile în reabilitarea energetică a clădirii și își recuperează costurile din economiile de consum și de costuri realizate de către instituția publică în cauză.

(1)  În cadrul programării financiare 2021-2027 vor exista fonduri europene importante pentru eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice, respectiv  minim 60% din fondurile de pe FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) vor fi alocate pentru aceste obiective, o parte din fonduri vor fi dedicate în mod explicit îmbunătățirii eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate, alături de promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată.

3

Păstrarea și îmbunătățirea sistemului centralizat

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezintă cel mai eficient și curat mod de încălzire pentru un oraș de mărimea Bucureștiului. Vedem exemple de succes în modernizarea SACET în Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Bulgaria.

Vom actualiza strategia din 2017 pentru încălzirea Bucureștiului, cu accent pe modernizarea rețelelor, dar și pe extinderea sistemului prin racordarea de noi clienți. Urmând această strategie, vom moderniza treptat sistemul, conform unui plan stabilit în primul an de mandat, cu o prioritizare în funcție de riscul de avarie, numărul de locuitori afectați și costuri.

În paralel, vom lucra cu experți locali și internaționali pentru a găsi soluții pentru zonele unde nu este fezabilă racordarea la sistemul centralizat.

4

Continuarea și eficientizarea programului de “tichete de căldură”

Soluționarea dublei subvenții (subvenția direct din tariful plătit de către populație și, respectiv, ajutoarele la plata încălzirii) poate fi realizată prin eliminarea treptată a subvenției, pentru a nu amenința sursele de investiții în modernizarea sistemului.

Acordarea subventiei sociale (tichetele de căldură) se va baza pe o alocare mai bine țintită, prin corelarea cu nevoile reale ale beneficiarilor.

5

Măsuri pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor

Renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private, va crește eficiența energetică și reduce semnificativ nevoia de agent termic și amprenta de carbon a orașului.

Renovarea clădirilor publice va deveni din  un model de bună practică și vor fi folosite fonduri europene și/sau introducerea stimulentelor financiare – sub formă de reduceri sau scutiri taxe, impozite etc. — pentru investițiile făcute de către locatari în sensul înlocuirii instalațiilor vechi din blocuri și contorizării individuale ale consumului de apă caldă, căldură și apă rece, prin instalarea de apometre moderne cu transmisie radio.Vom motiva financiar/fiscal proprietarii de clădiri/apartamente eficiente princertificate, reduceri/scutiri taxe și impozite etc.

6

Dezvoltare cu grijă față de mediu

Sistemul centralizat de alimentare cu agent termic (termoficarea) este singura soluție pentru a asigura încălzirea bucureștenilor fără a înrăutăi poluarea aerului din București și fără a pune in pericol sănătatea publică.

Este necesar un program de lucrări pentru conformarea la standardele de mediu ale centralelor de producție , iar eficientizarea rețelelor de transport și distribuție existente (cu redimensionare la consumul actual și previzionat) trebuie să fie prioritatea zero a noii administrații.