Alin Tiplic
    Alin este consultant de mediu cu 10+ ani experienta, principalele proiecte implementate fiind in domeniul gestiunii deseurilor – audituri operationale, asistenta tehnica pentru proiecte finantate de UE pentru sisteme de management integrat deseuri la nivel judetean, raportare nefinanciara, studii de oportunitate, eleborare documentatii servicii salubrizare, etc.
    Certificari: specialist management deseuri, manager sustenabilitate, auditor sisteme management calitate-mediu, expert achizitii publice, formator.
    Organizatii: Asociatia Romana de Mediu, Camera Americana de Comert in Romania (Amcham), Camera Franceza de Comert in Romania (CCIFER).