Cristina Cremenescu

    Cristina Cremenescu are un doctorat în energetică („Contribuţii privind dezvoltarea centralelor electrice în pieţele liberalizate de energie cu referire la centralele de cogenerare funcţionând în sisteme centralizate de alimentare cu energie termică”), un master în dezvoltarea economică a întreprinderilor, experienţă de 35 de ani în energie (reglementare, producţie, transport, distribuţie, furnizare, trading) şi de peste 15 ani de management, instruire în coaching şi dezvoltare personală.

    Domeniile sale de expertiză cuprind pieţele de energie electrică şi de gaze naturale, eficienţa energetică, sursele regenerabile de energie, investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă, concesiunile de servicii publice şi parteneriatul public-privat.