Daniel N. Armenciu

    Arhitect, lector universitar și doctor în arhitectură, autor al mai multor articole pe tematica proiectării sustenabile, a participat ca organizator și conferențiar la o serie de conferințe pe teme precum proiectarea sustenabilă în arhitectură, design universal, inserții contemporane pe situri cu valoare de patrimoniu.

    Este implicat în diferite proiecte cu caracter educativ sau în organizații profesionale care își propun îmbunătățirea modalităților de proiectare și realizare a construcțiilor după principii de dezvoltare durabilă și criterii de calitate și eficiență ridicate.  Activitatea sa profesională este completată în cadrul unei echipe de proiectare, unde activează ca arhitect cu drept de semnătură, oferind și consultanță în aplicarea principiilor sustenabilității în intervențiile asupra clădirilor noi și existente. 

    Crede într-un București dinamic, coerent, cultural, bazat pe o dezvoltare strategică sustenabilă.