Liviu Ianăși

    Arhitect şi doctor în urbanism, conferenţiar universitar, titular al unor discipline din sfera planificării şi managementului urban, cu experienţă didactică în universităţi din România dar şi din Olanda, Ungaria, Georgia. Activitate bogată în consultanţă în ţară şi internaţională – Polonia, Georgia, Muntenegru, Ungaria – precum şi în planificarea şi proiectarea urbană, în elaborarea strategiilor urbane, coordonator al Conceptului Strategic Bucureşti 2035. Încrezător în procesele de planificare incluzive, în implicarea comunitară, în colaborările inter profesionale şi în rolurile variate asumate de urbanişti în societatea de azi, implicat de decenii în protecţia patrimoniului valoros şi în asociaţii ale profesioniştilor, fost vicepreşedinte APUR şi CNMI.