Radu Cruciat

    Dr.ing. Radu Cruciat este inginer constructor din anul 2009 și doctor în inginerie civilă din anul 2013 cu lucrarea “Reducerea efectului acțiunii seismice asupra clădirilor prin metoda izolării bazei de rezemare”. A fost membru în grantul de cercetare: Dispozitive telescopice și procedeu tehnologic pentru consolidarea clădirilor prin controlul, limitarea și amortizarea oscilațiilor induse de acțiunea seismică. A fost membru în colectivul de cercetare în peste 50 de contracte de cercetare și prestări servicii.